Foundation Innove, Agency of Lifelong Guidance

The mission of the Foundation Innove is to support the development of learners’ life skills by creating and stimulating the learning environment and efficiently mediate European funds to the organisations that implement educational, labour and social policies. As a Government established non-profit foundation, Innove has long-term experience in the development of lifelong guidance in education.

Euroguidance Estonia is the Estonian National Resource Centre for Guidance and provides a range of services to Estonian guidance professionals and to professionals abroad since 1998. As a member of the Euroguidance Network we provide support in the areas of learning mobility and lifelong guidance development within education, training and employment. Euroguidance Estonia is part of Foundation Innove Agency for Lifelong Guidance.

Are you interested in developing your own skills and competencies in relation to a global education and labour market? Would you like to expand your professional network and establish contacts with colleagues from other countries? Do you think that new inspiration from other countries and cultures might be good for your professional development? If yes, then the national Euroguidance centre is at your disposal.

Sihtasutus Innove, hariduse tugiteenuste agentuur

Sihtasutus Innove on hariduse kompetentsikeskus, mis edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab hariduse ja tööelu vallas Euroopa Liidu toetusi. Innove loodi aastal 2003 Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.

Innove haldusalasse kuulub ka Tallinna Euroopa kool, mis  pakub Eestis resideeruva rahvusvahelise kogukonna lastele kõrgetasemelist ja rahvusvahelist üldharidust.

Innove pakub erinevaid haridusteenuseid eelkõige lastele ja noortele ning õpetajatele ja koolijuhtidele, kuid ka lastevanematele ja Eesti avalikkusele.

Hariduse tugiteenuste agentuuri eesmärk on eelduste ning võimaluste loomine hariduse tugiteenuste (eelkõige karjääriteenuste ja õppenõustamiseteenuste) sisuliseks arenguks ja toimimiseks ühiskonnas. Agentuuri koosseisu kuuluvad: õppenõustamisteenuste keskus ja karjääriteenuste keskus ning maakondlikud Rajaleidja keskused (13 keskust).

Euroguidance Eesti loodi sihtasutuse juurde aastal 1998 ning võrgustiku liikmena kogub ja levitab õppimisvõimalustega seotud infot erinevates Euroopa riikides ning on ühtlasi sillaks teiste Euroopa maade karjääriteenuste ja haridussüsteemide juurde. Keskuse keskne ülesanne on panustada meie spetsialistide professionaalsesse arengusse läbi rahvusvahelise koostöö. Aastate jooksul oleme Euroguidance keskusena osalenud arvukates rahvusvahelistes projektides, mis on andnud olulist sisendit muuhulgas riikliku õppenõustamis- ja karjääriteenuste süsteemi arengusse.

Contact details

Foundation Innove

Agency for Lifelong Guidance

Lõõtsa 4

11415 Tallinn

ESTONIA

+ 372 735 0501
+ 372 735 0600