Euroguidance Romania

 

The Euroguidance centre in Romania is hosted by the Institute of Educational Sciences (www.ise.ro). It was established in 1999 and since then it has functioned as a resource centre for career counsellors from all backgrounds (the educational system, the labour market and the private sector).

Our aims are:

  • to help build a community of counsellors that exchanges professional information and practices;
  • to support transnational cooperation and the mobility of counsellors within Europe;
  • to create and distribute publication and resources for the use of guidance practitioners;
  • to promote training opportunities for the counselling community.

Euroguidance România

 

În România centrul Euroguidance este găzduit de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (www.ise.ro). El s-a alăturat reţelei europene în 1999 şi de atunci funcţionează ca  centru de resurse pentru consilierii de carieră din toate domeniile (educaţie, piaţa muncii şi mediu privat).

 

Scopurile noastre sunt:

  • de a ajuta la contruirea unei reţele de consilieri care să-şi împărtăşească informaţii şi practici;
  • de a sprijini cooperarea transnaţională şi mobilitatea consilierilor la nivel european;
  • de a crea şi distribui publicaţii şi resurse utile particienilor în consiliere;
  • de a promova oportunităţi de formare pentru comunitatea de consiliere.

Contact details

Str. Ştirbei Vodă nr. 37, sect. 1

Bucureşti 010102

România

+40213142782