National Vocational Information and Counselling Centre (Euroguidance Slovenia)

 

National Vocational Information and Counselling Centre offers expert help for guidance practitioners in employment and education sectors as well as promote learning mobility among guidance practitioners. Euroguidance Slovenia coordinates career centres of The Employment Service of Slovenia, that are available around the country. Career centres provide information needed for planning further education or employment and need assistance in career planning decision making. 

Euroguidance Slovenia activities include:

- collecting information on careers, labour market, education and employment possibilities (these are available free of charge in Euroguidance Slovenia library and career centres around Slovenia);

- establishing and maintaing careers database, video clips about careers and information on education possibilities and financial aids;

- providing guidance tools such as Where and How online guidance program;

- organizing trainings of guidance practitioners, study visits and other exchange programs;

- active participation as hosting and sending organisation in Academia network where we enable guidance counsellors from employment and education sector the possibilities to participate in practical trainings in European Union countries;

- active participation in organizing Cross-border seminars.

Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje (Euroguidance Slovenia)

 

Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje nudi strokovno podporo kariernim svetovalcem s področja zaposlovanja in izobraževanja ter ostalim partnerjem na področju vseživljenjske karierne orientacije. V okviru svojih aktivnosti:

- pripravljamo informacije o poklicih, trgu dela, možnostih izobraževanja in usposabljanja (gradiva so uporabnikom brezplačno na voljo v naši knjižnici in Kariernih središčih po Sloveniji);

- sistematično zbiramo opise poklicev, video posnetke o poklicih in informacije o izobraževanju in možnih finančnih pomočeh;

- pripravljamo pripomočke za uporabo pri vseživljenjski karierni orientaciji (npr. program Kam in kako);

- izvajamo usposabljanje svetovalcev, organiziramo študijske obiske in izmenjave;

- smo dejavni v mreži Academia kot organizacija gostiteljica in pošiljateljica, v okviru katere imajo karierni svetovalci iz zaposlovanja in izobraževanja možnost, da se udeležijo praktičnega usposabljanja v eni izmed držav Evropske unije;

- smo dejavni pri organizaciji Cross border seminarjev.

 

Contact details

The Employment Service of Slovenia

Euroguidance Slovenia

Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana

Slovenia

+386 1 47 90 986